Per tal d’ajudar alguns propietaris, oferim la possibilitat d’iniciar al cavall a la monta, des de el seus inicis fins a la competició, sempre amb el respecte i la cura que requereix un animal tant sensible com es el cavall.