L’ operativa diària i les instal·lacions d’Overland estan pensades per poder donar el servei de custodia i cuidado del seu cavall, pel que que disposem de quadres i paddocks.