La interrelació entre la persona, el cavall i l’entorn natural, facilita l’aprenentatge de coneixements, normes i habilitats socials, entre altres.
Com a eix transversal de la nostra actuació treballem des de la TAC, Teràpia Assistida amb Cavalls, el que ens ofereix múltiples recursos a tots els nivells per realitzar una intervenció completa tant individualitzada com en grup.
El cavall és per a nosaltres un medi que compleix uns requisits específics, fen de catalitzador del procés, juntament amb l’entorn, la seva cura, el seu maneig i tot el que això comporta.
A més a més, els ofereix un espai on poder descarregar energia i trobar-se amb si mateix a través del contacte amb el cavall.
És necessari fer referència als beneficis de l’equitació a nivell físic, psíquic i emocional.
Qui s’en pot veneficiar?
Tant a nivell particular, com entitats, associacions, escoles adaptades, centres d’atenció, etc., que tractin persones amb un cert risc d’exclusió social que presentin alguna d’aquestes característiques:
– TDA, TDAH
– Trastorn de personalitat
– Estats depressius
– Problemes de conducte
– Addiccions
– Discapacitats sensorials
– Dificultats d’aprenentatge
– Discapacitat física i/o mental
(Retard mental, Síndromes, etc.)
El principal objectiu de la nostra intervenció és produir una millora en el grau d’autonomia de la persona a través de l’adquisició de coneixements i eines que facilitin assolir els objectius marcats.
*Tant en format individualitzat com en grup aquesta activitat inclou assegurança d’accidents i estant dirigides per personal titulat i amb experiència.